[ nacházíte se ] úvodní stránka >> aktuality >> zpětný odběr pneumatik – jak to vlastně funguje?

Zpětný odběr pneumatik – jak to vlastně funguje?

Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a nekončila jako odpad na sběrném dvoře či dokonce jako černá skládka. Více v příloze

Související dokumenty