[ nacházíte se ] úvodní stránka >> aktuality

Aktuality

Co zajímavého se kdy v obci dělo? Kde najdete důležité informace potřebné pro komunikaci s obcí? Kdy bude nejbližší obecní akce? Prostě mnoho důležitých i zajímavých informací ze života Obce Bílá.
Pozvánka na varhanní koncert do Letařovic
Obecní úřad Bílá, 21.9.2017 0:00 | celá stránka
Spolek Dubáci zve všechny zájemce na varhanní koncert při svíčkách který se koná 29. září od 19.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Letařovicích.
Podzimní dodávka kuřic až do domu
Obecní úřad Bílá, 31.8.2017 0:00 | celá stránka
Informace pro občany o podzimních dodávkách kuřic prostřednictvím aktualizovaného letáku, který je v příloze. Zvýšený zájem odběratelů je reflektován přidáním nového říjnového termínu
Pouť mezi dvěma Jány
Obecní úřad Bílá, 10.5.2017 0:00 | celá stránka
16. — 18. června proběhl již VI. ročník POUTI MEZI DVĚMA JÁNY. V rámci festivalu se uskutečnilo tradiční božítělové procesí, HORAČKY na hnojniku, stejně jako divadla, přednášky či řemeslný jarmark. Festival otevřel v pátek 16. června koncert při svíčkách PÍSNIČKÁŘE JARDY SVOBODY.
Vyhlášení poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2017
Obecní úřad Bílá, 7.4.2017 0:00 | celá stránka
Obec Bílá vyhlašuje poskytnutí dotací v oblasti podpory kulturních, sportovních a zájmových aktivit z rozpočtu obce na rok 2017
Obnova památných míst obce Bílá a ošetření skupiny lip V Letařovicích a Trávníčku
Obecní úřad Bílá, 16.2.2017 0:00 | celá stránka
Na základě žádostí a uzavřených smluv o poskytnutí dotací s Libereckým krajem byly v roce 2016 realizovány v rámci oblasti podpory č. 8. Životní prostředí a zemědělství – programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny dva projekty. Obnova památných míst obce Bílá a Ošetření skupiny památných stromů v Letařovicích a Trávníčku.
Okrsková hasičská soutěž ve Vlčetíně.
Obecní úřad Bílá, 25.5.2016 0:00 | celá stránka
V sobotu dne 21. května 2016 proběhla ve Vlčetíně okrsková hasičská soutěž okrsku Bílá. V přílohách se podívejte na fotografie z průběhu soutěže.
Terénní ošetřovatelská péče "VENKOV"
Obecní úřad Bílá, 7.1.2015 0:00 | celá stránka
Jitka RYBÁŘOVÁ registrovaná všeobecná sestra Nabízí služby s cílem umožnit občanům nemocným, občanům tělesně postiženým a seniorům nadále důstojně žít v domácím prostředí. www.topvenkov.cz.
Provoz zařízení CZECH Point
Obecní úřad Bílá, 21.4.2010 0:00 | celá stránka
Obecní úřad Bílá poskytuje služby v rámci CZECH Point. Zájemci si mohou nechat udělat tyto podklady. Výpis z katastru nemovitostí, výpis z karty řidiče, výpis z rejstříku trestů a výpis z obchodního rejstříku.
Vánoce 2006 důchodců z Bílé
Obecní úřad Bílá, 8.12.2006 0:00 | celá stránka
Tak, jako každý rok i letos na počátku prosince měli důchodci svou předvánoční nadílku. Tato akce ukazuje jak je možno zpříjemnit život starší generaci, která si to jistě zaslouží. Je pravdou, že je k tomu potřeba dobrých organizátorů a neméně dobrých a hlavně povolných aktérů, patří jim za to dík stejně jako sponzorům, kteří se postarali o to materiální zabezpečení.