[ nacházíte se ] úvodní stránka >> obecní úřad >> hospodářství

Hospodářství

Kompletní výměry a specifikace lesů v majetku Obce Bílá rozdělené do jednotlivých katastrálních území.

Specifikace lesů v majetku Obce Bílá

Katastrální území Bílá

Parcelní čísloČíslo bývalého poz. katastruČíslo porostuVýměra m2Název porostu
13095/1854 F9464Pod kulturním domem

96854 F2668Pod kulturním domem

97854 F543Pod kulturním domem

130854 F6 9495Pod kulturním domem

381/3381/3850 A252U Sobotic

382850 A3715U Sobotic
389/2383850 A176U Sobotic

389/1850 A216U Sobotic

389/2850 A18598U Sobotic

465/1465/1852 A3787Za kaplí

465/2852 A453Za kaplí

466852 A230Za kaplí
470467852 A349Za kaplí
477468852 A16552Za kaplí

Celkem kat.území Bílá12 6498

Katastrální území Vlčetín

Parcelní čísloČíslo bývalého poz. katastruČíslo porostuVýměra m2Název porostu
Celkem kat.území Vlčetín122675
312/1312/1815 B2116V kyselkách

384/1381817 B1949Vlčetín

382817 B6 3053Vlčetín

384/1817 B5 1778Vlčetín

384/2817 B3895Vlčetín

Katastrální území Chvalčovice

Parcelní čísloČíslo bývalého poz. katastruČíslo porostuVýměra m2Název porostu
Celkem kat.území Chvalčovice1 7432
391/162856 C14325Chvalčovice

113111850 H676Chvalčovice-Brouska

113850 H2431Chvalčovice-Brouska

Katastrální území Hradčany

Parcelní čísloČíslo bývalého poz. katastruČíslo porostuVýměra m2Název porostu
Celkem kat.území Hradčany39 0358
3838857 B2421Nad zatáčkou Hradčany
40/140/1857 B82Nad zatáčkou Hradčany

52/252/2857 D360Pod zatáčkou Hradčany
33351/1857 D1989Pod zatáčkou Hradčany

51/2857 D1500Pod zatáčkou Hradčany

51/3857 D342Pod zatáčkou Hradčany

51/4857 D791Pod zatáčkou Hradčany

296289/3858 C1786Nad Vácou

598600858 B2540K Nádluži

686686867 B61528Trávníček

1002900/3858 A824Pod Samkem Letař.

1033/61033/3860 C1532Pod hřbitovem Letař.

1033/6860 C3133Pod hřbitovem Letař.

1033/7860 C417Pod hřbitovem Letař.
1033/41033/4860 C727Pod hřbitovem Letař.
1033/51033/5860 C1766Pod hřbitovem Letař.
888/2888/2860 C5265Pod hřbitovem Letař.

1067/11067/1859 C,D235912Černý les
10681069859 D252Černý les

1071859 D4913Černý les

1073859 D3030Černý les

1074859 D194Černý les

1251/2859 D90Černý les

1068859 D5 4435Černý les

289/11560/1857 E2202Trávníček na křiž.

694/394/1867 A2327Trávníček nad chatami

Katastrální území Petrašovice

Parcelní čísloČíslo bývalého poz. katastruČíslo porostuVýměra m2Název porostu
Celkem kat.území Petrašovice265134
121/3121/1820 C10808Podél cesty na Žďárek
370/1369820 C5963Podél cesty na Žďárek

370820 C9808Podél cesty na Žďárek

129/1129/1820 C,D46462Bohdánkov

136/1820 C,D4 1419Bohdánkov

136/2820 C,DxBohdánkov

141820 C,DxBohdánkov

142820 C,D1061Bohdánkov

31/1317/1xxxx1100Ve vsi

980/1589853 E1 0031Petrašovice Hůra

975/1853 E5280Petrašovice Hůra

973/2853 E746U Kohoutovic

974853 E496U Kohoutovic

975/4853 E8736U Kohoutovic

975/5853 E6729U Kohoutovic
1430952853 E77U Kohoutovic

1106/11106/1854 D9533Milošovo

545590852 C1952Pod Hůrou

12311231876 B3910Vesec
12321232876 B10 1023Vesec

Celkem výměra lesů v majetku obce Bílá 92,2097 ha

Související dokumenty