[ nacházíte se ] úvodní stránka >> polsky >> historia gminy

Historia gminy

Poszczególnymi dzielnicami gminy są: Bílá z samotnią Píska, Petrašovice, Bohdánkov, Kohoutovice, Kocourov, Vlčetín z samotnią Luhov, Domaslavice, Hradčany, Chvalčovice, Trávníček, Dehtáry, Klamorna, Letařovice i Vesec. Dzielnice Hradčany, Dehtáry, Klamorna i Letařovice są najstarsze, na co wskazują prehistoryczne znaleziska (3. tysiąclecie p.n.e.).

Osadnictwo na terenie miejscowości udokumentowane jest już w 3. tysiącleciu p.n.e. – pochodzące z tego okresu pojedyńcze kamienne narzędzia znalezione w Petrašovicach, z 2. tysiąclecia p.n.e. pochodzi ceramika z Klamorny koło Chvalčovic, z 1. tysiąclecia p.n.e. pochodzą odłamki ceramiki znalezione w Letařovicach. Słowiańskie osadnictwo dokumentują także przedmioty znalezione w Klamorni pochodzące z okresu grodziskowego. Na stałe tereny te były zasiedlone w okresie wczesnego średniowiecza. Z 1590 roku pochodzi urbarz posiadłości dubskiej, w którym pojawiają się osady Vlčetín, Luhov, Bohdánkov, Petrašovice, Kohoutovice, Dolení Vesec, Kocourov, Bílý, Dehtáry, Chvalčovice, Hradčany, Trávníček oraz Letařovice, czyli dzielnice należące dziś do gminy Bílá. Kościół pw. św. Jakuba w Letařovicach wzmiankowany jest już w 1363 roku. Do dnia dzisiejszego zachowały się drewniane sufity kasetonowe oraz ślady średniowiecznych malowideł ściennych. Pierwsze wzmianki o Domaslavicach oraz o osadzie Luhov pochodzą z 1540 roku a Petrašovice pojawiają się w 1538 roku. Gmina Bílá jako taka jest w dokumentach wymieniona jako mała osada rolnicza w 1537 roku.

Na terenie miejscowości zachowało się wiele drewnianych chałup z początku XIX wieku, które są utrzymane w bardzo dobrym stanie i służą jako domki letniskowe. Dawną gminę Petrašovice odwiedzał także czeski poeta Fráňa Šrámek, który z powodzeniem starał się o rękę córki ówczesnego nauczyciela, z którą się później ożenił. W dzielnicy Vlčetín znajduje się pomnik ku czci ofiar poległych w czasie 1. i 2. wojny światowej, który wyremontowano w 1996 roku.