[ nacházíte se ] úvodní stránka >> aktuality

Aktuality

Co zajímavého se kdy v obci dělo? Kde najdete důležité informace potřebné pro komunikaci s obcí? Kdy bude nejbližší obecní akce? Prostě mnoho důležitých i zajímavých informací ze života Obce Bílá.
Revize kotlů na tuhá paliva
Obecní úřad Bílá, 14.10.2016 8:49 | celá stránka
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku. Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vašeho města nebo obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi.
Svatý Jan v Trávníčku
Obecní úřad Bílá, 5.10.2016 9:41 | celá stránka
Svatý Jan v Trávníčku „V sobotu 1. října proběhlo na návsi v Trávníčku “Posvěcení pod starou lípou.” Spolek Dubáci a místní hasiči připravili bohatý kulturní program a pohoštění. Vedle promítání starých fotografií Trávníčku a výstavy o dějinách pivovarnictví v severních Čechách bylo zlatým hřebem večera odhalení nové sošky sv. Jana Nepomuckého. Ta nahradila již dožilý výklenek z 80. let.
Pracovní nabídky
Obecní úřad Bílá, 2.7.2016 16:07 | celý článek
Prohlédněte si nabídky zaměstnání, které lze získat v okolí obce Bílá. Nabídku pracovních inzerátů vyhledává a poskytuje Jooble.
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Obecní úřad Bílá, 26.5.2016 12:27 | celá stránka
Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05, které se oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Celý materiál je k nahlédnutí na webové adrese http://www.mzp.cz/cz/program_zlepsovani_kvality_ovzdusi_severovychod
Okrsková hasičská soutěž ve Vlčetíně.
Obecní úřad Bílá, 25.5.2016 10:34 | celá stránka
V sobotu dne 21. května 2016 proběhla ve Vlčetíně okrsková hasičská soutěž okrsku Bílá. V přílohách se podívejte na fotografie z průběhu soutěže.
Cestování s dětmi do zahraničí
Obecní úřad Bílá, 15.4.2016 8:31 | celá stránka
V příloze naleznete informativní leták, který připravilo MV odbor správních činností, v rámci zkvalitňování služeb pro občany. Jedná se o informace ohledně vydání dokladů totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) dětem v rámci cestování do zahraničí. Více informací na adrese www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
Terénní ošetřovatelská péče "VENKOV"
Obecní úřad Bílá, 7.1.2015 7:54 | celá stránka
Jitka RYBÁŘOVÁ registrovaná všeobecná sestra Nabízí služby s cílem umožnit občanům nemocným, občanům tělesně postiženým a seniorům nadále důstojně žít v domácím prostředí. www.topvenkov.cz.
Zakázky a smlouvy
Ondřej Peřina, 15.9.2014 9:05 | celý článek
Evidence zveřejněných zakázek, smluv apod.
Karolinka 2014
Obecní úřad Bílá, 28.4.2014 11:01 | celý článek
ilustrace: kříž ilustrace: kaplička ilustrace: obec