[ nacházíte se ] úvodní stránka >> aktuality

Aktuality

Co zajímavého se kdy v obci dělo? Kde najdete důležité informace potřebné pro komunikaci s obcí? Kdy bude nejbližší obecní akce? Prostě mnoho důležitých i zajímavých informací ze života Obce Bílá.
Nabídka zaměstnání
Obecní úřad Bílá, 8.6.2016 8:37 | celá stránka
Obec Sychrov hledá pracovníka na obsluhu parkoviště u zámku na dobu 2 let za mateřskou dovolenou .
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Obecní úřad Bílá, 26.5.2016 12:27 | celá stránka
Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05, které se oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Celý materiál je k nahlédnutí na webové adrese http://www.mzp.cz/cz/program_zlepsovani_kvality_ovzdusi_severovychod
Okrsková hasičská soutěž ve Vlčetíně.
Obecní úřad Bílá, 25.5.2016 10:34 | celá stránka
V sobotu dne 21. května 2016 proběhla ve Vlčetíně okrsková hasičská soutěž okrsku Bílá. V přílohách se podívejte na fotografie z průběhu soutěže.
Obecní granty 2016
Obecní úřad Bílá, 18.4.2016 10:20 | celá stránka
Zásady poskytování grantů na podporu kulturních, sportovních, uměleckých, zájmových a propagačních aktivit v Obci Bílá v roce 2016
Cestování s dětmi do zahraničí
Obecní úřad Bílá, 15.4.2016 8:31 | celá stránka
V příloze naleznete informativní leták, který připravilo MV odbor správních činností, v rámci zkvalitňování služeb pro občany. Jedná se o informace ohledně vydání dokladů totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) dětem v rámci cestování do zahraničí. Více informací na adrese www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
Terénní ošetřovatelská péče "VENKOV"
Obecní úřad Bílá, 7.1.2015 7:54 | celá stránka
Jitka RYBÁŘOVÁ registrovaná všeobecná sestra Nabízí služby s cílem umožnit občanům nemocným, občanům tělesně postiženým a seniorům nadále důstojně žít v domácím prostředí. www.topvenkov.cz.
Profil zadavatele
Ondřej Peřina, 15.9.2014 9:05 | celý článek
Evidence zveřejněných zakázek, smluv apod.
Karolinka 2014
Obecní úřad Bílá, 28.4.2014 11:01 | celý článek
Karolinka 2013
Obecní úřad Bílá, 27.1.2014 10:37 | celý článek
Noviny Karolinka ročník 2013
ilustrace: kříž ilustrace: kaplička ilustrace: obec